Referencie

Za dlhú dobu pôsobnosti sme vytvorili množstvo realizácií súkromných záhrad, verejných priestorov, interiérovej zelene a rekonštrukcií záhrad s následnou údržbou. Na základe odporúčaní bývalých zákazníkov získavame väčšinu nových klientov.

ZO STAVBY ZÁHRADA

OKRASNÉ ZÁHRADY

10 ROKOV PO ZALOŽENÍ ZÁHRADY

VEREJNÁ ZELEŇ

ZÁHRADNÉ STAVBY, SEDENIA A ZELENÉ STENY