ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO - profesionálna realizácia okrasných záhrad

Návrhy a realizácie okrasných záhrad rodinných domov, súkromných aj verejných priestorov miest a obcí,
odborná starostlivosť, údržba záhrad a zelene.

 

NÁVRHY ZÁHRAD

Roky praxe a odborných skúseností. Návrh záhrady spája požiadavky klienta, dispozíciu priestoru a náš odborný pohľad na očakávané riešenie záhrady. >>

 

REALIZÁCIA ZÁHRAD

Kvalita je naša vizitka.Pri realizácii záhrady dbáme na dodržiavanie všetkých technologických postupov a tiež remeselné spracovanie. >>

 

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Zachovajme krásu záhrady. Na zachovanie správneho vývoja záhrady je potrebná pravidelná odborná starostlivosť. >>

Inšpiruje nás príroda

Odborné skúsenosti záhradného architekta

V tvorbe uplatňujeme poznatky, ktoré sme získali štúdiom na Mendelovej univerzite v Brně, Záhradníckej fakulte v Lednici. Dlhoročné skúsenosti, remeselné zručnosti, inovačné postupy a odborná spôsobilosť záhradného architekta sú základným predpokladom k splneniu vašich predstáv o dokonalej záhrade.

Záhrada vytvorená vám na mieru

Záhradné štúdio, strom, obloha, lúka. Tieto symboly najvýstižnejšie vyjadrujú filozofiu firmy. Našou snahou je vytvoriť pre každého, kto nás osloví, prostredie, ktoré akceptuje jeho individualitu, špecifické podmienky, vrátane ekonomických možností.

Tvorba záhrady s ohľadom na tvár miesta

Neupriamujeme sa na jeden aktuálny trend v záhradnej architektúre. Modernú architektúru dotvárame formálnou záhradou. Štýl záhrady tvoríme citlivým zapracovaním druhovej skladby rastlín typických pre špecifické oblasti (Provensálsko, Toskánsko, Cornwall). Aj na malých plochách tvoríme žánrové záhrady, ktoré dopĺňajú klasické formy záhrad.

Harmónia v záhrade a princípy Feng Shui

Prostriedky a cesty k dosiahnutiu harmónie v záhrade majú veľa podôb.Základom nášho prístupu je hľadanie spôsobov, ako pocity, sny a potreby zákazníka zosúladiť a premeniť ich v realitu. V tvorbe uplatňujeme princípy Feng Shui a poznatky o energiách s využitím orgonitov.