REALIZÁCIA OKRASNEJ ZÁHRADY

Od grafického návrhu záhrady prejdeme k jeho realizácii. Uvidíte, ako sa vám okrasná záhrada rodí pred očami. Získava svoju identitu, jedinečnosť a dušu. Realizácia okrasnej záhrady pozostáva z niekoľkých základných krokov, od prípravy pozemku až po výsadbu zelene.

 

Príprava pozemku

Realizácia okrasnej záhrady začína prípravou pozemku. Odstránenie zvyškov po stavebnej činnosti, modeláciou pozemku, úpravou svahov, vytvorením terénnych vĺn určíme základný tvar a charakter pozemku.

 

Závlahový systém

Pokračujeme zabudovaním závlahového systému. Realizácia závlahového systému je dôležitá vo všetkých typoch záhrad. Moderné riešenie závlahy do záhrady zabezpečí úsporu vody, nákladov, práce i vášho času.

 

Stavebné prvky v záhrade

Nasleduje vybudovanie múrikov, altánkov, záhradných chodníkov a iných stavebných prvkov v záhrade. Malé záhradné stavby zahŕňajú i deliace steny a treláže, múriky, mosty, záhradné sedenia a záhradné terasy. 

 

Zakladanie trávnika

Ak chcete dosiahnuť okamžitého efektu zelených plôch, vhodná je pokládka trávneho koberca. Ďalšia možnosť je založenie trávnika výsevom. Zdravý a svieži trávnik je možné docieliť iba odborným založením a intenzívnou údržbou.

 

Záhrada s jazierkom

Zakladanie jazierka a vodné prvky do záhrady jednoznačne patria. Pokojné, či dynamické vodné prvky a záhradné jazierka s výsadbou vodných rastlín vytvárajú harmonické prostredie, ktoré okrasnú záhradu obohacujú.

 

Výsadba zelene

Navezenie špeciálnej záhradnej zeminy v prípade potreby a výsadba zelene. Zažijete to - proces vzniku. Doladíte si záhradu podľa svojej predstavy. Listnaté a ihličnaté dreviny, letničky, trvalky nájdu svoje miesto a vytvoria spolu vašu záhradu.