Strešné záhrady

Nielen strechy domov a terasy, ale akékoľvek rovné a šikmé striešky, ktoré sú v našej blízkosti môžu pokrývať zelené záhrady. Okrem nespočetného množstva prínosov pre životné prostredie majú aj nezameniteľnú estetickú hodnotu.

Zelené strechy sú stále viac populárne nielen vďaka živému zelenému vzhľadu. Okrem zlepšenia kvality bývania a skrášlenia výhľadu ponúkajú množstvo výhod.

Začlenením zelenej strechy vo vašom bývaní môžte zachytiť väčšinu zrážkovej vody, ktorá na túto plochu spadne, jej odparovanie následne zlepšuje vzduch a mikroklímu prostredia. Výsadba znižuje teplotu vzduchu na streche a zároveň ju izoluje. V zime zadržiava teplo, v lete naopak chladí. Rastliny spotrebovávajú CO2 a produkujú kyslík, zachytávajú prach a mestsky smog. Sú vďačným stanovišťom pre život hmyzu, včiel, motýľov.  

Extenzívne strešné záhrady majú nízku únosnosť konštrukcie a preto aj nízku výšku substrátu. Sú podobné skalkám a suchým záhradkám. Vysádzajú sa preto rastliny, ktoré obľubujú slnečné stanovištia, odolné voči extrémnym podmienkam, nenáročné na vlhko a údržbu.  Suchomilné rastliny ako napríklad rozchodník, skalničky a odolné trvalky, rôzne druhy sukulentov a iných suchomilných pôdopokryvných rastlín. Takéto výsadby sú takmer bezúdržbové a nepotrebujú pravidelnú starostlivosť.
 
Intenzívne strešné záhrady sa zakladajú na strechách s nosnosťou od 300 kg/m2 do 2000 kg/m2. Takáto záhrada sa podobá záhrade založenej na zemi, výška substrátu je dostatočne hlboká na pestovanie kríkov aj stromov. Dôležitá je tu preto správne navrhnutá a realizovaná závlaha. Takáto strešná záhrada je finančne náročnejšia na založenie
 i jej údržbu.

Realizácia zelenej strechy vyžaduje profesionálne spracovanie návrhu, podľa individuálnych podmienok. Dôležitá je únosnosť strešnej konštrukcie, posudok statika, ochrana prerastania koreňov do strechy, izolácia proti vsakovaniu vody do stavby a iné. Aby strešná záhrada správne absorbovala dažďovú vodu, nenarúšala stavbu, plnila všetky užitočné funkcie a bola jednoduchá na údržbu, je dôležitá jej správna realizácia.

Zelené strechy vám navrhneme, aj zrealizujeme. Neváhajte nás kontaktovať.