Zakladanie a údržba verejnej zelene

V záhradnom štúdiu sa okrem estetickej úpravy okolia rodinnných domov venujeme aj zakladaniu a údržbe verejnej zelene. Upravené verejné plochy zelene v intravilánoch obcí a miest majú okrem estetickej funkcie aj množstvo iných, nenahraditeľných funkcií.

Mestská zeleň tvorí nenahraditeľnú súčasť vonkajšieho prostredia, v ktorom sa pohybujeme, pracujeme a žijeme. Tento dôležitý prvok - v poslednom období často vytláčaný kôli rekonštrukciám námestí, či investičnej a stavebnej činnosti zohráva dôležitú úlohu.

Dôležitosť verejnej zelene

Verejná zeleň má niekoľko nezanedbateľných, ba čo viac - veľmi dôležitých funkcií.

Estetická a rekreačná funkcia - verejná zeleň nielenže  skrášľuje mestské prostredie, má aj dôležitú psychologickú a rekreačnú funkciu. Vytvára pre obyvateľov miest a obcí miesto odpočinku, poskytuje tieň v letnom období, je miestom relaxácie pre všetky skupiny obyvateľov.

Zlepšuje kvalitu vzduchu - verejná zeleň pozitívne vplýva na čistotu vzduchu. Stromy a kríky zachytávajú prachové častice a smog z rušných ulíc. Mestské parky udržujú mikroklímu v meste - zvyšujú vlhkosť vzduchu a znižujú jeho teplotu. Stromy a kríky slúžia tiež ako zvuková bariéra.

Zakladanie a starostlivosť o zeleň

 • verejných priestranstiev - parky, úprava námestí, peších zón, alejí, ulíc a komunikácií, kruhové objazdy.
 • obytných území - plochy zelene pri bytových domoch
 • výsadba v okolí objektov občianskej vybavenosti - zdravotnícke zariadenia, služby, úrady, školy, kultúrne centrá, obchodné a nákupné centrá
 • úprava areálov firiem
 • špeciálne plochy - cintoríny
 • prímestské rekreačné zóny

Výsadba a pravidelná údržba zahŕňa

 • starostlivosť o trávniky
 • odburiňovanie a úprava záhonov
 • strihanie živých plotov, rez a tvarovanie drevín
 • zakladanie nových zelených plôch a záhonov, výsadba kvetov
 • výsadba stromov, krov a ich údržba
 • plošné úpravy terénu
 • mulčovanie, hnojenie