Zelené steny

Zelené steny sú spôsob, akým zvýšime vizuálnu hodnotu prostredia, zlepšíme kvalitu ovzdušia, vytvoríme prirodzenú bariéru, zvýšime pozitívnu energiu a doplníme stále viac absentujúcu zeleň v našom okolí.

Vertikálne zelené steny

Vertikálna výsadba pomáha dotvárať príjemné prostredie v ktorom sa pohybujeme, pracujeme, či odpočívame. Je funkčným riešením nielen pre vytvorenie vizuálnej bariéry, ale aj pri nedostatku zelenej plochy a priestoru pre inú výsadbu.

Každá stena je unikátna. Z hľadiska jej umiestnenia, kombinácie s inými prvkami - záhradnými stavbami, či vodnými prvkami, aj z hľadiska výberu jednotlivých druhov rastlín. Pri vhodnom výbere rastlín vie byť stena zelená stále a prinášať tak radosť po celý rok. Hydroponické pestovanie s prísunom vody so živinami, či rast rastlín priamo zo zeme zaručuje potrebu minimálnej údržby.
Údržbu zelených stien však môžte pokojne nechať na odborníkoch. Radi vám poskytneme komplexnú starostlivosť.

 

Bezprostredná krása zelene s radou výhod

Zelené steny kombinujú skvelý dizajn a bezprostrednú krásu zelene s radou ekologických výhod. Tieto vertikálne záhrady s vytvorením vhodných pestovateľských podmienok pre rast rastlín sú nielen pastvou pre oko.

Tvoria vizuálnu bariéru, absorbovaním oxidu uhličitého a vytváraním kyslíku zlepšujú kvalitu ovzdušia, zachytávajú prach z rušných ulíc a rovnako slúžia aj ako akustická izolácia, znižujú hluk. Rastliny pomáhajú znižovať stres a pomáhajú nám cítiť sa dobre.