údržba a revitalizácia okrasných záhrad

Údržba a revitalizácia okrasných záhrad

Údržba okrasnej záhrady môže byť pre niekoho časovo, i fyzicky náročná. Avšak aby bola vaša záhrada zdravá a krásna, je potrebné sa o ňu pravidelne starať.

Ponúkame vám komplexnú údržbu záhrady už od jej založenia, vrátane starostlivosti o trávnaté plochy, ošetrovanie a rezy drevín, či kontroly závlahových systémov.

  • starostlivosť o trávnik - údržba trávnika
  • strihanie živých plotov a stromov
  • tvarovanie a ošetrovanie drevín
  • realizácia a kontrola závlahových systémov
  • údržba záhonov
  • čistenie a údržba jazierok

ÚDRŽBA OKRASNEJ ZÁHRADY

Revitalizácia starej záhrady, či udržanie želaného kúzla práve vytvorenej záhrady
vyžaduje pre zachovanie jej dobrého vzhľadu a kondície rozsiahly plán údržby.

Sezónna a celoročná údržba záhrad, dvorov, okolí rodinných domov, firemných areálov, parkov a verejných priestranstiev.

PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O VAŠU ZÁHRADU

Starostlivosť o dreviny

Pre optimálny rast drevín je potrebná pravidelná starostlivosť. Odburinenie, prihnojenie, rez a tvarovanie drevín, ich chemická ochrana. Dlhoročné skúsenosti, riešené prípady a spätná väzba nám umožňujú kvalifikovane zhodnotiť stav porastov.

Strihanie, rezy a tvarovanie kríkov a drevín

Údržba záhrady a s ňou spojené strihanie a rez stromova kríkov vyžaduje odborný prístup. Na základe znalostí charakteru a vlastností jednotlivých druhov drevín realizujeme úspešne aj radikálne zásahy a zmladzovacie rezy.

Závlahy a závlahové systémy

Dôsledné a správne nastavené zavlažovanie je dôležitým prvkom v starostlivosti o záhradu. Závlaha v záhrade musí byť pravidelne kontrolovaná. Pozornosť venujeme dokonalému vykrytiu zavlažovaných plôch a nastaveniu závlahových dávok. Automatické zavlažovacie systémy dokážu ušetriť až 60% vody, polievanie zabezpečia potrebným množstvom vody podľa nárokov rastlín a trávnika a iba vtedy, ak je to potrebné.

Údržba trávnatých plôch

Údržba záhrady by bez kosenia a ošetrovania trávniku nebola úplná. Trávnik vyžaduje pravidelnú starostlivosť a kontrolu. Na základe odborného posúdenia kondície trávnika a jeho zdravotného stavu zvolíme vhodný postup – mechanické a chemické odburinenie, prihnojenie, odstránenie machu, prevzdušnenie, revitalizáciu poškodených plôch, aplikáciu postrekov proti chorobám a škodcom.

Starostlivosť o živé ploty a kvetinové záhony

Kvetinové a bylinkové záhony spolu so živými plotmitvoria dôležitú, vysoko estetickú súčasť záhrady. Úprava živých plotov,čistenie a úprava záhonov, prerezávanie rastlín pre podporu rastu a kvitnutia, výsadba novýchkvetov podľa sezóny. Stála starostlivosť o ne zabezpečí atraktivituzáhrady počas celého roka.

 

Zhodnotenie stavu drevín a ich ozdravenie

Sekvojovec vždyzelený je ihličnatý strom, v ideálnych podmienkach dosahujúci výšku až 116 m a priemer kmeňa aj 6,5 m. Jeho domovom je Kalifornia. V našich zemepisných šírkach je pre jeho zdravý rast potrebné vytvoriť vhodné pôdne podmienky. Sekvojovec na obrázkoch jeho majiteľom chradol.
Vyžadoval okamžitý zásah. Na základe znalostí charakteru a vlastností tohto druhu dreviny, odborného posúdenia jeho kondície (napadnutie hubami, zimou..) a analýzy pôdnych podmienok sme sa pustili do jeho ozdravenia. Komplexná starostlivosť o tento strom priniesla výsledky.
Po roku strom vyzerá tak, ako môžte vidieť na druhom obrázku.
 

Pestovanie a tvarovanie okrasných drevín

Súčasťou povýsadbovej starostlivosti je aj strihanie a tvarovanie drevín do požadovaného tvaru. Zahŕňa nielen úpravu drevín, ale aj optimalizovanie ich zdravotného stavu. Odstraňovanie suchých konárov a častí napadnutých škodcami a chorobami, ošetrovanie a zlepšenie ich celkovej vitality. Na obrázku je špeciálne tvarovaný platan do tzv. strechy.

Odborné zásahy pre úpravu a pravidelnú údržbu vašej záhrady

Potrebuje vaša záhrada upraviť? Nie ste spokojní s tým ako vyzerá, alebo na jej údržbu nemáte čas?
Odborné zásahy záhradu nielen skrášlia, ale aj ozdravia. Zavolajte nám, alebo napíšte.

Komplexná údržba zelene obcí a miest

Okrem údržby záhrad a úpravy okolia rodinného domu sa venujeme tiež zakladaniu a údržbe verejnej zelene intravilánov a parkov obcí a miest. Starostlivosť a úprava mestskej a obecnej zelene zahŕňa aj výsadbu a údržbu parkov, úpravu zelene námestí, peších zón, ulíc, komunikácií a kruhových objazdov.